Kalendarium - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła
KALENDARIUM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie rok szkolny 2017/2018

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 04 września 2017r., a kończą się 22 czerwca 2018 roku.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku dzielą się na dwa okresy:
I okres - od 04 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.
II okres- od 01 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r.

3. Terminy I okresu:
a) zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2017r.
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 19 grudnia 2017r. (wtorek)
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannych do 19 listopada 2017r. (na miesiąc przed posiedzeniem RP).
d) termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych – 12 grudnia 2017r.
( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym)

4. FERIE ZIMOWE trwają od 29 stycznia do 11 lutego 2018r.

5. Terminy II okresu:
a) wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29 marca do 3 kwietnia 2018r.
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 17/18 – 18 czerwca 2018r.
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem RP) – do 18 maja 2018r.
d) termin poinformowania o przewidywanych stopniach rocznych ( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 11 czerwca 2018r.
e) termin posiedzenia RP w celu ustalenia proponowanych rocznych ocen z zachowania – 1 czerwca 2018r. (co najmniej 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym)
f) uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 22 czerwca 2018r.

Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna - 18 kwietnia 2018r.(środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
część matematyczno - przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
7. FERIE LETNIE – trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018r.
8. Spotkania dla rodziców:
20 IX 2017; 15 XI 2017; 10 I 2018; 21 III 2018; 16 V 2018
9. Godziny spotkań z rodzicami :
Szkoła Podstawowa kl. I-III o godz. 17:00
Szkoła Podstawowa kl. IV-VII + Gimnazjum II, III o godz. 18:00

10. Dodatkowe dni wolne:
31.10.2017r.; rekolekcje wielkopostne 3 dni; egzamin gimnazjalny (18,19,20.04.2018r.); 02.05.2018r.
łącznie 8 dni

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego